Rozpis kroužků pro Berušky a Včeličky

Došlo k drobným změnám
– školkovské aktivity pro děti jsou pouze pondělí a úterý (pozor na liché a sudé týdny)
– kroužek angličtiny bude probíhat každou středu od 15:00 do 15:45 hod. s novou lektorkou

MIKULÁŠSKÁ NA NÁVSI, Nová Ves I

Info rodičům dětí – malé balíčky od Obecního úřadu Nová Ves I budou připravené za básničku.
Kdo bude chtít balíček svůj, tak ANO, ale pozor se jménem a příjmením dítěte předem dát na obecní úřad.
Děkuji.