Odhlašování dětí

Odhlašování stravy

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování den před nástupem.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 7,00 příslušného dne.

Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu dojít v době od 11.15 do 11.30 hodin do školní kuchyně. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.

Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

Plánovanou nepřítomnost dítěte omluvte učitelkám ve třídě (alhakr@seznam.cz), a rovněž ji nahlaste ve školní jídelně.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Zákonný zástupce může omluvit dítě nejlépe předem na dobu 14 dnů. Takto lze omluvit  dítě  maximálně 4krát během školního roku. V případě delší absence je vždy nutné přinést lékařské potvrzení, popřípadě si lze dohodnout podmínky dočasného individuálního vzdělávání, které bude sepsáno smlouvou.

Omluva odhlášení

Třída

Odhlášení docházky a stravy na celý den(required)