Odhlašování dětí

Odhlašování stravy
Odhlášení stravy je povinností zákonného zástupce, tedy rodičů! Stravu je nutné odhlásit den předem do 13:00 hod u vedoucí školní jídelny, případně kuchařky, a to osobně, telefonicky +420 321 762 272 nebo na alhakr@seznam.cz Pokud není strava včas odhlášena, či v případě, že dítě onemocní náhle, je možné si stravu vyzvednout a to v době mezi 11:00 hod až 11:30 hod, nebo si dohodnout čas individuálně.

Plánovanou nepřítomnost dítěte omluvte učitelkám ve třídě (alhakr@seznam.cz), a rovněž ji nahlaste ve školní jídelně.

Můžete odhlašovat pomocí webového formuláře.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Zákonný zástupce může omluvit dítě nejlépe předem na dobu 14 dnů. Takto lze omluvit  dítě  maximálně 4krát během školního roku. V případě delší absence je vždy nutné přinést lékařské potvrzení, popřípadě si lze dohodnout podmínky dočasného individuálního vzdělávání, které bude sepsáno smlouvou.

Omluva odhlášení